فرایند انجام معاملات آتی در بورس کالا
الف) افتتاح حساب مشتری
1- مشتری به این کارگزاری مراجعه کرده ومدارک هویتی خود را به واحد پذیرش ارائه می نماید .
2- واحد پذیرش پس از تأیید هویت مشتری کپی مدارک را برابر اصل می نماید .
3- تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقیقی و اقرانامه و بیانیه ریسک معاملات آتی .
4- کپی مدارک هویتی مشتری توسط کارگزاری به اتاق پایاپای ارائه می گردد .
5- اتاق پایاپای پس از تأیید هویت مشتری ، به او یک کد اختصاص می دهد سپس آن را به کارگزاری اعلام می نماید .
6- کارگزاری پس از دریافت کد مشتری از اتاق پایاپای ، فرم معرفی مشتری به بانک جهت افتتاح حساب عملیاتی را پر کرده و به بانک تحویل می دهد .
7- بانک پس از افتتاح حساب عملیاتی برای مشتری ، فرم اعلام شماره حساب عملیاتی را در اختیار کارگزاری مربوطه قرار می دهد .
8- کارگزاری از مشتری درخواست اعلام شماره حساب شخصی نزد بانک سامان یا ملت می نماید .
9- مشتری فرم اعلام شماره حساب شخصی را پرکرده وبه کارگزاری تحویل می دهد .
10- کارگزاری فرمهای اعلام حساب عملیاتی و شخصی مشتری را در اختیار اتاق پایاپای قرار می دهد.
11- اتاق پایاپای فرم های مربوطه را بایگانی کرده و یک نسخه از آنها را جهت ثبت نام در سامانه نرم افزاری به مدیر سیستم تحویل می دهد .
ب)فرایند انجام معاملات آتی
1- مراجعه مشتری به این شرکت کارگزاری و ثبت نام و گرفتن کد مشتری .
2- افتتاح حساب در بانک سامان و ملت معرفی شده از سوی بورس .
3- درخواست خرید یا فروش یکی از قراردادها واتخاذ یکی از موقعیتهای خرید یا فروش در بازار معاملات آتی .
4- انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده بنحوی که مشتری می تواند تا زمان سر رسید قرارداد بدفعات کالا را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخ های روز از سود مورد نظر بهره مند گردد .
ج ) نمونه ی فرمها
1- فرم درخواست کد مشتریان حقیقی .
2- اقرارنامه و بیانیه ی ریسک معاملات آتی .
3- گواهی آمادگی تحویل ویژه دارندگان موقعیت تعهدی خرید .
4- گواهی آمادگی تحویل ویژه دارندگان موقعیت تعهدی فروش .
5- رسید تحویل دارايي پايه توسط فروشنده جهت کارشناسی و اعلام نتیجه .
6- رسید دریافت دارايي پايه توسط مشتری خریدار .
7- فرم درخواست انتقال وجه از حساب دراختیار بورس .
ه ) مجموعه ی قوانین و مقررات
1- دستورالعمل اجرایی .
2- اميدنامه ی پذيرش و درج قرارداد آتي بر پایه ی سکه ی طلای طرح امام خمینی (ره) .
3- ضوا بط اجرایی فعالیت کمیته ی آتی .
4- مشخصات قرارداد آتی سکه ی طلا ی طرح امام خمینی (ره) .
و ) اطلاعیه ها
1- افزایش وجه تضمین اولیه ی قراردادهای آتی سکه ی طلا .
2- آخرین اطلاعیه در مورد ساعت پایانی معاملات آتی .

بازگشت